HIGIENA I BEPIECZEŃSTWO PRACY SPAWACZA

img

Karbid. Bębny z karbidem należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach suchych i dobrze wietrzonych. Bębny powinny być ustawione co najmniej 30 cm powyżej podłogi, względnie otaczającego terenu.

Bębny z pokrywkami o zawiniętych Continue reading

Normowanie zużycia elektrod

img

Zużycie elektrod dla spawania łukowego ręcznego obejmuje ciężar spoiwa i straty na niedopałek, rozprysk, utlenienie i wyparowanie. Ciężar stopiwa oblicza się z kształtu spoiny. Ciężar spoiny zależy od grubości spawanych elementów, kształtu ukosowania i odstępu pomiędzy Continue reading

KONTROLA ROBÓT SPAWALNICZYCH W ZAKŁADACH

img

Celem kontroli robót spawalniczych jest zabezpieczenie otrzymania spoin odpowiedniej jakości. Na jakość złącz spawanych wpływa wiele czynników, z których najważniejsze, to:

– kwalifikacje personelu wykonawczego Continue reading

BADANIA ZŁĄCZ SPAWANYCH

img

W spawalnictwie stosuje się następujące rodzaje statycznych prób rozciągania: płaskiego złącza doczołowego, złącza okrągłego, spoiny, stopiwa, złącz ze spoinami pachwinowymi. Próbę rozciągania płaskiego złącza doczołowego przeprowadza się zgodnie z normą Continue reading